มูลนิธิต้นชีวิต

มูลนิธิต้นชีวิต

ให้บริการ ให้คำปรึกษา ให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ ในสิ่งที่ผู้คนมองหาและขาดแคลน

ให้บริการ ให้คำปรึกษา ให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ ในสิ่งที่ผู้คนมองหาและขาดแคลน

มูลนิธิต้นชีวิต ( Blooming Life Foundation )
มูลนิธิต้นชีวิต ( Blooming Life Foundation ) ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 โดยคุณอุไร เจนกุลประสูตร ด้วยหวังว่ามูลนิธิต้นชีวิตจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน สังคมให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา การกีฬา หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ความรู้แก่ชุมชน อีกทั้งยังมีความประสงค์จะวยเหลือ บริจาคเงินเพื่อการกุศล เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

ได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัล "เพชรกนก" ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง โดยท่านนายกพี่เบณ หนึ่งในรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่ผมได้ร่วมทำความดีอย่างสม่ำเสมอ ตลอดเวลาที่ผ่านมา จึงได้มีโอกาสได้รับรางวัล "เพชรกนก" และ "กนกนาคราช"

ขอเรียนเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ปี 2565 ณ วัดสันติสุข จ.ยโสธร

3 วัน 2 คืน กับท่าน อ.ยุทธนาและ มีเพื่อนๆ กัลยาณมิตรและครูบาอีก 3 รูป ร่วมเรียนรู้ ดูกาย ใจ และ การสอนในรูปแบบหลายหลากของท่าน อ.ยุทธนา ในวันที่ 23 - 25 ตค 63

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

เราเล็งเห็นความสำคัญในความรับผิดชอบด้านสังคม ทางเราจึงสนับสนุนการพัฒนาสังคม ไม่ว่าจะด้านการศึกษา การกีฬา ชุมชน และอื่นๆ

กิจกรรมปฏิบัติธรรม

กิจกรรมปฏิบัติธรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรม ของศาสนิกชนทั่วไป ให้เป็นจุดศูนย์รวม หรือที่พักพิงจิตใจให้ร่มสงบสุข

งานทำบุญ งานกฐินต่างๆ

งานทำบุญ งานกฐินต่างๆ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ได้ทำนุบำรุงศาสนา สร้างกุศลจิตแก่ผู้ทำบุญ

กิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร

กิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร

การเริ่มเพาะปลูกหรือลงแรงทำเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาสร้างชีวิต สร้างอาชีพ และอนาคตได้

รับรางวัล

รับรางวัล

รางวัลที่ได้รับ ซึ่งเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับ มูลนิธิต้นชีวิต

สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 มูลนิธิต้นชีวิต