ผลการค้าหา Tag: สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง (1 รายการ)

ผลการค้าหา Tag: สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง (1 รายการ)

รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563" New

ได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัล "เพชรกนก" ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง โดยท่านนายกพี่เบณ หนึ่งในรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่ผมได้ร่วมทำความดีอย่างสม่ำเสมอ ตลอดเวลาที่ผ่านมา จึงได้มีโอกาสได้รับรางวัล "เพชรกนก" และ "กนกนาคราช"

สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 มูลนิธิต้นชีวิต