เกี่ยวกับมูลนิธิต้นชีวิต

เกี่ยวกับมูลนิธิต้นชีวิต

ประวัติ ข้อมูลความเป็นมา มูลนิธิต้นชีวิต BLOOMING LIFE FOUNDATION

ประวัติ ข้อมูลความเป็นมา มูลนิธิต้นชีวิต BLOOMING LIFE FOUNDATION

มูลนิธิต้นชีวิต ( Blooming Life Foundation ) ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 โดยคุณอุไร เจนกุลประสูตร ด้วยหวังว่ามูลนิธิต้นชีวิตจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน สังคมให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา การกีฬา หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ความรู้แก่ชุมชน อีกทั้งยังมีความประสงค์จะวยเหลือ บริจาคเงินเพื่อการกุศล เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

คติพจน์

“ ให้บริการ ให้คำปรึกษา ให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ ในสิ่งที่ผู้คนมองหาและขาดแคลน ”
คติพจน์ มูลนิธิต้นชีวิต BLOOMING LIFE FOUNDATION
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง มูลนิธิต้นชีวิต BLOOMING LIFE FOUNDATION

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

1) ส่งเสริมและสนับสนุน ช่วยเหลือ การศึกษา การกีฬา และความรู้ให้กับบุคคลในสังคม

2) ส่งเสริมและสนับสนุน ช่วยเหลือ บริจาคเงินการกุศล เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสาธารณกุศล เพื่อส่วนรวม

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรม ของพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป ให้เกิดขึ้น

4) ดำเนินการหรือร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงานราชกาล องค์กรเพื่อการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์

สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 มูลนิธิต้นชีวิต