รับรางวัล

รับรางวัล

รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563" New

วันที่: 10 พ.ย. 2563 11:44:04     แก้ไข: 19 ธ.ค. 2563 15:40:01
เปิดอ่าน: 1,279     รับรางวัล
จัดมาเป็นประจำทุกปีสำหรับพิธีมอบรางวัล “เพชรกนก” และ “กนกนาคราช” ประจำปี 2562-2563 เพื่อเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดินซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง เพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคลและองค์กรที่สร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างเพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม โดยปีนี้จัดขึ้นวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุม ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ภายในงานได้รับเกียรติจาก “นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ” เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้การดำเนินการจัดงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ “คุณกุลภัคศรณ์ ปุณณภัคพสิษฐ์” นายกสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง

พร้อมด้วยบุคคลแวดวงบันเทิง อาทิ นายบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย , นายวิบูลย์ ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เซิร์ช จำกัด , นายพวงแก้วประเสริฐ (น้าพวง เชิญยิ้ม) พร้อมด้วย นายนงค์ ปิยะโชติ (น้านงค์ เชิญยิ้ม) นักแสดง พิธีกรและศิลปินผู้อนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 

นายจักรวาน เสาธงยุติธรรม หรือ หนึ่งจักรวาน โปรดิวเซอร์ดนตรีผู้กำกับดนตรีนักเรียบเรียงเพลง , นางสาวนนทิยา จิวบางป่า(เจี๊ยบ) ศิลปินนักร้อง นักแสดงอิสระ , นางสาวชลนรรจ์ ลิ่มไทย(ลูกปัด) ศิลปินนักร้อง , นางจิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง (เอิร์น) ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี อดีตศิลปินนักร้อง
รางวัลได้แบ่งออกเป็น 2รางวัลได้แก่ "เพชรกนก" มอบให้แก่บุคคล ซึ่งมีทั้งหมด 5สาขา ได้แก่สาขาเมตตาธรรม สาขาพิทักษ์ธรรม สาขายุติธรรม สาขากตัญญุตา และสาขาเกียรติภูมิแผ่นดิน ในส่วนของรางวัล "กนกนาคราช" จะมอบให้กับองค์กรรวมทั้งหมด 68รางวัล บรรยากาศภายในงาน มีบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการซึ่งมีหลากหลายนวงการเข้ารับรางวัล ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นักกฏหมาย ผู้ทรงความยุติธรรม , ดร.สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์ แวร์จำกัด (มหาชน) , ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ระธานกรรมการบริหารบริษัท กรังดป์รีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) , นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร ผู้อำนวยการบริหารสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง24 , คุณระริน อุทกะพันธุ์ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์พับลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รูปภาพเพิ่มเติม21 รูป   คลิกบนรูปภาพเพื่อแสดงภาพใหญ่

รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
รางวัล "เพชรกนก ประจำปี 2563"
สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 มูลนิธิต้นชีวิต