รับรางวัล

รางวัลที่ได้รับ ซึ่งเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับ มูลนิธิต้นชีวิต

ได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัล "เพชรกนก" ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง โดยท่านนายกพี่เบณ หนึ่งในรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่ผมได้ร่วมทำความดีอย่างสม่ำเสมอ ตลอดเวลาที่ผ่านมา จึงได้มีโอกาสได้รับรางวัล "เพชรกนก" และ "กนกนาคราช"

สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 มูลนิธิต้นชีวิต