งานทำบุญ งานกฐินต่างๆ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ได้ทำนุบำรุงศาสนา สร้างกุศลจิตแก่ผู้ทำบุญ

ขอเรียนเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ปี 2565 ณ วัดสันติสุข จ.ยโสธร

บรรยากาศงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ ชลบุรี นำโดยคุณไพสิฐ เจนกุลประสูตร และ คุณอุไร เจนกุลประสูตร

มูลนิธิต้นชีวิตได้ร่วมงานบุญกฐินสามัคคี ณ วัดอินทร์เทพ ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ร่วมทอดกฐินสามัคคี โดย อ.ยุทธนา ศรัณย์ศิขริน และร่วมเป็นเจ้าภาพโดย มูลนิธิต้นชีวิต

อนุโมทนาบุญ โยมสมเกียรติ โยมสุพร มานะกิจศิริสุทธิ โยมต้อม ศักดิ์ศิษฏ์ เจนกุลประสูตร พร้อมบุตรหลาน (โรงสีไฟย่งฮงหมง) ร่วมเติมบุญตู้ปันสุข ณ.วัดหนองม่วง

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ทางมูลนิธิต้นชีวิต ได้เข้าร่วมงานกฐิน สามัคคี ณ วัดโพธิ์ ซึ่งในปีหน้า 2564 ครอบครัวผมจะเป็นประธานเจ้าภาพ ร่วมกับพี่ติ๊ก บุ้ง ในนามมูลนิธิต้นชีวิต

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ผมในนามมูลนิธิต้นชีวิต ได้ร่วมทำบุญ 2 วัด 2 จังหวัด คือจังหวัดอุบล และ ยโสธร พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ที่วัดมหาวนารามวรวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลง จ.อุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 มูลนิธิต้นชีวิต