กิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร

การเริ่มเพาะปลูกหรือลงแรงทำเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาสร้างชีวิต สร้างอาชีพ และอนาคตได้

สวนต้นชีวิตปากพลี ได้มีความประสงค์ปลูกป่าเบญจพันธ์ คือ ปลูกไม้ห้าระดับ มี ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม่เลื้อยเรี่ยดิน ไม้หัว อีกทั้งเพื่อสร้างสวนต้นชีวิตปกพลี ให้เป็นพื้นที่ พอกิน พออยู่ พอเลี้ยงตัวเองได้ แล้วขยายไปสู่แบ่งปันชุมชนสังคมต่อไป

ไร่สวนผสมต้นชีวิต ได้มีความประสงค์จะนำพันธ์ไม้รวม 600 ไปปลูก และมีเป้าหมายในเดือนถัดไปจะปลูกให้ได้อีก 500ต้น โดยมีการใช้ดินที่ทางเราปรับสภาพดินเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังมีการเลี้ยงเป็ดไข่ ให้คนที่อยู่สามารถทานและมีรายได้อีกด้วย

ไร่สวนผสมต้นชีวิต ได้เริ่มทยอยปรับหน้าดิน ตัดวัชพืชเสร็จ จาก 3 เดือนก่อน เราได้แก้ปัญหาหน้าดิน ด้วยการเอาหญ้าคลุมดิน ใส่ปุ๋ย ปรับสภาพดินด้วยปูนขาวเป็นต้น

เราต้องการที่ดิน 48 ไร่ อ.ปากพลี จ.นครนายก เป็นหนึ่งในโคกหนองนาโมเดล ที่จะทำให้ผู้คนที่สนใจในการทำเกษตรอินทรีย์สามารถทำมาหากินในพื้นที่โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกับปัจจัยภายนอกที่กระทบโดยการอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 มูลนิธิต้นชีวิต