กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

เราเล็งเห็นความสำคัญในความรับผิดชอบด้านสังคม ทางเราจึงสนับสนุนการพัฒนาสังคม ไม่ว่าจะด้านการศึกษา การกีฬา ชุมชน และอื่นๆ

ทางมูลนิธิต้นชีวิตได้จัดโครงการ”ปันหนังสือปันสุข” มอบหนังสือนิทาน หนังสือเสริมทักษะ หนังสือภาพ และบอร์ดเกม "Unplugged Robotics" เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชา วิทยาการคำนวณและหุ่นยนต์ โดยน้องณนน์ (Nond Phokasuk) ให้แก่โรงเรียน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

มูลนิธิต้นชีวิตร่วมกับชุมชนบ้านทอผ้า และโรทาแรคท์ สวนจิตรลดา เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า วิกฤต Covid-19 โรงพยาบาลวชิระพยาบาล

ในนามมูลนิธิต้นชีวิต ขอส่งกำลังใจให้คุณหมอพยาบาล และคนไทยผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน โดยทางครอบครัวเจนกุลประสูติได้มีจิตตั้งใจทำ Face Shield นี้ นำไปบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลหนองบัว

สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 มูลนิธิต้นชีวิต