กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

เราเล็งเห็นความสำคัญในความรับผิดชอบด้านสังคม ทางเราจึงสนับสนุนการพัฒนาสังคม ไม่ว่าจะด้านการศึกษา การกีฬา ชุมชน และอื่นๆ

กิจกรรมปฏิบัติธรรม

กิจกรรมปฏิบัติธรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรม ของศาสนิกชนทั่วไป ให้เป็นจุดศูนย์รวม หรือที่พักพิงจิตใจให้ร่มสงบสุข

งานทำบุญ งานกฐินต่างๆ

งานทำบุญ งานกฐินต่างๆ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ได้ทำนุบำรุงศาสนา สร้างกุศลจิตแก่ผู้ทำบุญ

กิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร

กิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร

การเริ่มเพาะปลูกหรือลงแรงทำเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาสร้างชีวิต สร้างอาชีพ และอนาคตได้

รับรางวัล

รับรางวัล

รางวัลที่ได้รับ ซึ่งเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับ มูลนิธิต้นชีวิต

สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 มูลนิธิต้นชีวิต